Artykuły

REGULAMIN PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i kato­lików świeckich.Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.Ilość członków Rady ma być dostosowana do wiel­kości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady...

SŁOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO DOTYCZĄCE POMOCY MIESZKAŃCOM NOWEJ BIAŁEJ 20 czerwca 2021 Umiłowani Archidiecezjanie, wczoraj w godzinach wieczornych z Nowej Białej, należącej do Archidiecezji Krakowskiej, nadeszła wiadomość o tragicznym w skutkach pożarze, który dotknął wielką liczbę mieszkańców tej miejscowości i całe rodziny naszych Sióstr i Braci pozostawił w sytuacji braku domu oraz podstawowych...