Parafia

Zgłaszanie spraw pogrzebowych

Do załatwienia formalności z pogrzebem katolickim potrzebne są następujące dokumenty:

  • Karta zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza)
  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu i do sporządzenia zapisu w księdze zmarłych)
  • Jeśli zmarły był zaopatrzony sakramentami w szpitalu – potwierdzenie tego faktu
  • W wypadku osoby spoza naszej parafii potrzebna jest zgoda od proboszcza parafii na terenie której zmarły(a) mieszkał(a)

Organizując pogrzeb należy się również skontaktować z siostrą zakrystianką, grabarzem i organistą.

Do pogrzebu katolickiego ma prawo osoba, która była ochrzczona. Nie ma prawa do katolickiego pogrzebu osoba, która formalnie wystąpiła z Kościoła Katolickiego czyli dokonała aktu apostazji, jest schizmatykiem lub heretykiem.