Sakramenty

Sakrament małżeństwa

Do kancelarii parafialnej należy się zgłosić 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa i należy posiadać następujące dokumenty:

  • Dowody osobiste
  • Świadectwo chrztu (Dotyczy osoby, która była ochrzczona poza naszą parafią. Ten dokument nie może być starszy niż 6 miesiące. Na nim powinno być odnotowane przyjęcie sakramentu bierzmowania)
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej (indeks)
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (to zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy) – dotyczy to tylko ślubu konkordatowego
  • Jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny należy dostarczyć akt zawarcia związku cywilnego
  • Jeśli małżeństwo zawiera wdowiec lub wdowa należy dostarczyć akt zgonu małżonka

W późniejszym terminie należy dostarczyć:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej
  • Potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej

Narzeczeni mają prawo zawrzeć małżeństwo w parafii narzeczonej lub narzeczonego. To ta parafia gdzie osoba mieszka na stałe (nie chodzi o zameldowanie lub pochodzenie lub przyjęcie któregoś z sakramentów). Jeśli natomiast narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo w innej parafii niż te z których pochodzą to:

  • najlepiej formalności załatwić w parafii narzeczonego lub narzeczonej i dostarczyć licencję do pobłogosławienia małżeństwa (gdy narzeczeni mieszkają na stałe za granicą wszystkie formalności załatwi się w miejscu zamieszkania a dokumenty zostają przesłane do parafii za pośrednictwem kurii diecezjalnej ) lub
  • dostarczyć zgodę proboszcza z parafii narzeczonego lub narzeczonej na załatwienie wszelkich formalności i na pobłogosławienie małżeństwa.