Monthly Archives - listopad 2022

Wizualizacja nowego ołtarza w kościele w Stróży

Tak będzie się prezentował nowy ołtarz a naszym kościele parafialnym. Orginał od wizualizacji różnił się będzie kolorem (kolor będzie taki jak ołtarza głównego) i tym, że na przodzie ołtarza nie będzie 6 elementów dekoracyjnych (rozet) po obu stronach krzyża. Projekt jest oczywiście uzgodniony z Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków i Małopolskim...

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec nieletnich

STANOWISKORADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIWOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA IIODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICHW przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobecdramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przezduchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jegopontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest...