Monthly Archives - lipiec 2021

REGULAMIN PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i kato­lików świeckich.Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.Ilość członków Rady ma być dostosowana do wiel­kości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady...