Monthly Archives - kwiecień 2020

Życzenia wielkanocne

„…Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.”   Przeżywamy tę Wielkanoc jak chyba nigdy dotąd. Nie mamy wspólnych rodzinnych spotkań. Nie możemy wyjścia na spacer. Nie mamy nawet możliwości bezpośredniego uczestniczenia w liturgii. Tyle nie mamy. Ale mamy wiarę, że Jezus Zmartwychwstały pokonał śmierć, która –...