kw. 29 2020

Apel Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego

  • 12:00

Dotyczący piątku 1 maja 2020

Kraków, dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

Nr 1010/2020

 

 

 

 

 

 

WEZWANIE DO PRAKTYKOWANIA POKUTY W DNIU 1 MAJA 2020 R.

 

 

Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności stanu epidemii oraz zachętę Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 kwietnia 2020 roku, której fragment brzmi: „Byłoby rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja – który przypada w piątek – odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków”, mimo ogłoszonej przeze mnie dekretem  z dnia 11 października 2019 roku dyspensy (Nr 3235/2019), usilnie zachęcam do utrzymania praktyki wstrzemięźliwości w piątek dnia  1 maja 2020 roku. Wraz z podaną przez Księży Biskupów intencją naszym uczynkom pokutnym niech towarzyszy nie tylko troska o pracujących, ale również błaganie o ustanie epidemii oraz o potrzebny do wzrostu plonów deszcz.

 

 

X  Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski