kw. 23 2023

Intencje Mszy świętych

  • 04:00

Od 24.04.2023 do 30.04.2023

Poniedziałek 24.IV.2023

7.00  W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin – od Róż Różańcowych

7.00  W intencji parafian

Wtorek – 25.IV.2023

7.00  W 31 rocznicę ślubu Małgorzaty i Marka

7.00  + Klemensa w rocznicę śmierci

Środa – 26.IV.2023

18.00 + Wiesława Hajdasa – od Urszuli i Jacka Mirek z rodziną

18.00 Za ostatnio zmarłych parafian

         1 + Franciszką Jeleń – od Małgorzaty Żaba z rodziną

            2 + Mariana Dziadkowca – od sąsiadów z roli Jędrzejaków z Pcimia

               3 + Mateusza Hajdasa – od OSP Stróża

Czwartek – 27.IV.2023

7.00   + Eugeniusza Kurowskiego, + Marię, + Kazimierza Firek, + Janusza Hajdasa

7.00  + Henryka Strączka – od Stanisławy Mirek z rodziną

Piątek – 28.IV.2023

18.00 + Józefa Mirochnę – od Stanisława Proszka z rodziną

18.00 Za ostatnio zmarłych parafian:

         1 + Leona Uchacza – od siostry Józefy z rodziną

            2 + Wojciecha Płoszczycę – od siostry Teresy z rodziną

               3 + Franciszkę Jeleń – od Barbary i Zbigniewa Żaba

Sobota – 29.IV.2023

18.00 Dziękczynna w 34 rocznicę ślubu Anny i Stanisława z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00 W 75 rocznicę urodzin Zofii z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA  – 30 kwietnia 2023

7.00   W intencji parafian

9.00   + Salomeę, + Adama Hodurek, + Rozalię Anielczyk i + Henryka syna

11.00  Dziękczynna Tadeusza i Elżbiety w 40 rocznicę ślubu z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata i o Boże błogosławieństwo w rodzinach dzieci

17.00  Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu