maj 24 2020

Intencje Mszy świętych

  • 02:00

Od 25.05.2020 do 31.05.2020

Poniedziałek  –  25. V.
7.00  + Alojzego Łętochę i za zmarłych rodziców

18.00  Dziękczynna w 19 rocznicę ślubu z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodziny

Wtorek. –  26. V                     

7.00   + Władysławę Śliwa w 5 rocznicę śmierci i rodziców: + Stefanię, + Władysława Muniak, + Marię Śliwa i + Andrzeja
18.00 + Stanisławę Jeleń

Środa  –  27. V
7.00 + Stanisławę Kołodziejczyk – od kuzynek Heleny i Ewy
18.00 Za ostanio zmarłych parafian:
1. + Genowefę Ślósarz – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży
2. + Eugeniusza Kurowskiego – od syna Ryszarda z rodziną
3. + Stanisława Mleczka – od żony

Czwartek  –  28. V
7.00   O szczęśliwe rozwiązanie
18.00  + Franciszkę Ulman w  8 rocznicę śmierci, + Józefa męża, + Marka syna

Piątek  –  29. V              
7.00     Dziękczynna w rocznicę ślubu Marii i Tadeusza z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
18.00   Za ostanio zmarłych parafian:
1. + Stanisławę Muniak – od syna Rafała
2. + Stanisława Dziadka – od córki Katarzyny z mężem i synem
3. + Eugeniusza Kurowskiego – od córki Elżbiety z mężem

Sobota  –  30 .V             
7.00  W 19 rocznicę urodzin Dawida – o opiekę MB w życiu i błogosławieństwo Boże na maturze
18.00  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci, wnuków i prawnuków

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO   –  31 maja 2020 r.
7.00   Dziękczynna Władysławy i Józefa w 58 rocznicę ślubu

9.00  + Wiktorię i Władysława Wójcik, + Stanisława Druzgałę
11.00  MSZA ŚW. PRYMICYJNA   Ks. KRZYSZTOFA   MIRKA
17.00  Za  ostanio zmarłych parafian:
1. + Genowefę Ślósarz – od Stowarzyszenia „ Nadzieja”
2. + Stanisława Dziadka – od sąsiadów z roli Podnychówka
3. + Stanisławę Muniak – od brata Józefa