kw. 25 2021

Intencje Mszy świętych

  • 04:00

Od 26.04.2021 do 2.05.2021

Poniedziałek – 26. IV

7.00  + Tomasza Łopatę – od teścia Marka
7.00  + Marię Bogacz – od syna Tomasza

Wtorek –    27. IV

7.00 + Władysława Swachtę – od córki Elżbiety z mężem
18.0  + Julię Wątor – od Róży Bożego Miłosierdzia

Środa – 28. IV     
18.00  Dziękczynna w rocznicę ślubu Elżbiety i Marka z prośbą o błogosławieństwo Boże
            dla całej rodziny
18.00  Za ostatnio zmarłych parafian
          1. + Wojciecha Śliwę – od córki Grażyny z mężem
             2. + Marię Bogacz – od syna Sławka z rodziną
                3. + Stanisławę Hodana – od syna Włodzimierza z rodziną
                   4. + Salomeę Ulman – od córki z Kacprem

Czwartek – 29. IV

7.00  Dziękczynna Anny i Stanisława z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków
7.00 + Stanisławę Hodana – od syna Krzysztofa i Wiesławy

Piątek – 30. IV
18.00  Za ostatnio zmarłych parafian:
    1. + Julię Wątor – od córki Teresy z rodziną
      2. + Władysława Swachtę – od syna Pawła
        3. + Marię Bogacz – od syna Krzysztofa
          4. + Salomeę Ulman – od syna z żoną
18.00  + Tomasza Łopatę – od rodziców i uczniów z SP Nr 3 w Stróży


Sobota – 1.05 V
18.00  + Józefa Pietrzaka w 6 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny

5 NIEDZIELA WIELKANOCY – 02 maja 2021 r.
7.00  + Sebastiana, + Julię Hodurek, + Stanisława Trzepacza

9.00  + Ks. Wiesława w 2 rocznicę śmierci – od Róży z Zarębek
11.00  + Józefa Strączka
14.00  W intencji Bogu wiadomej
17.00  W intencji parafian