mar 06 2022

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 04:00

I Niedziela Wielkiego Postu

  1. Rozpoczęliśmy Wielki Post czas nawrócenia i pokuty. Zachęcamy do podjęcia wielkopostnych wyzwań duchowych, które zbliżą nas do Boga i pozwolą pokonać słabość i zło w naszym życiu. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.15. Drogi Krzyżowe w piątki: o godz. 16.00 dla dzieci, po wieczornej Mszy św. dla dorosłych i o godz. 19.00 dla dorosłych i młodzieży.
  2. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania będą w poniedziałek i w środę o godz. 18.00.
  3. W piątek Msza św. w intencji wypominanych. Z powodu Drogi Krzyżowej dla dzieci nie może być w piątek wypominków za zmarłych, dlatego będą one w środę o godz. 16.20.
  4. Zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeprowadzona w ubiegłą niedzielę i w środę popielcową przyniosła: 15 558 zł 50 gr i 5€. Bóg zapłać za ofiary. Pieniądze zostały przelana na konto Caritasu.  

Ogłoszenie społeczne

            W związku z akcją pomocową organizowaną przez naszą gminę dla obywateli Ukrainy informuję, że punkty pomocowe znajdują się w jednostkach OSP Pcim, Trzebunia i Stróża i są czynne codziennie w godzinach od 18.00 do 20.00. Dodatkowo punkt OSP Stróża będzie czynny również w soboty do godz. 9.00 do 13.00. Dla mieszkańców, którzy nie dotrą do jednostek OSP istnieje możliwość przyniesienia darów do siedziby Urzędy Gminy w Pcimiu w godzinach pracy urzędu. Proszę pamiętać , że tylko rzeczy przyniesione do oficjalnych punktów pomocowych mają szansę trafić do potrzebujących. Lista rzeczy potrzebnych jest gablocie i w przedsionku kościoła. Ponadto wszystkie osoby dysponujące lokalami mieszkalnymi, które chcą je udostępnić uchodźcom powinni skontaktować się z Urzędem Gminy w Pcimiu.