mar 13 2022

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 04:00

2 Niedziela Wielkiego Postu

  1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godz. 15.15 i na Drogę Krzyżową w piątek: o godz. 16.00 dla dzieci, po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i o godz. 19.00 dla młodzieży i dorosłych.
  2. W środę o godz. 16.30 różaniec w intencji pokoju na świecie i w Ukrainie.
  3. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Od godz. 15.00 do 16.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
  4. W sobotę w Uroczystość św. Józefa będą 2 Msze św.: jedna o godz. 7.00, a druga tradycyjnie o godz. 17.00.
  5. Młodzież z KSM-u naszej parafii stworzyła stronę internetową zatytułowaną POPATRZ. Od człowieka zależy na co będzie patrzył i za czym podążał. Co miesiąc będą się tam ukazywały artykuły z rozważaniami i zachętą, aby popatrzeć dostrzegając Boga i Jego dzieła wokół siebie. Adres strony: popatrz.herokuapp.com Zapraszamy też młodzież naszej parafii na spotkania KSM-u w każdy piątek po Drodze Krzyżowej dla młodzieży.

Ogłoszenie społeczne:

            W związku z akcją organizowaną przez Gminę Pcim dla uchodźców z Ukrainy zwracam się z apelem, aby zgłaszać wszystkie osoby, którym udostępniliście mieszkania lub pokoje do zamieszkania. Zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Gminy na formularzu „potwierdzenie pobytu” (w języku polskim i ukraińskim), który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pcimiu, w Ewidencji Ludności w pok. nr 3. Zgłoszenie jest niezbędne, do tego, aby zapewnić kwestie pomocowe oraz edukacyjne dla dzieci obywateli ukraińskich. – Wójt Gminy Pcim; Piotr Hajduk.