mar 20 2022

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 04:00

3 Niedziela Wielkiego Postu

  1. W naszej parafii witamy s. Mateuszę, która przybyła do nas z Tyńca. Będzie wśród nas mieszkać i modlić się z nami. Życzymy siostrze błogosławionego pobytu w Stróży.
  2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15.15 i Drogi Krzyżowe w piątki o 16.00 dla dzieci, po Mszy św. o godz. 17.00 i o godz. 19.00.
  3. Różaniec w intencji pokoju będzie w środę o godz. 16.30.
  4. W piątek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to też dzień Świętości Życia. Po Mszy św. wieczornej będzie można dołączyć do duchowej adopcji – 9 miesięcznej modlitwy w intencji dziecka zagrożonego aborcją i jego rodziców. Deklaracje przystąpienia są na stoliku z gazetami.
  5. Również w piątek papież Franciszek ma dokonać aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi jak życzyła sobie Maryja w czasie objawień w Fatimie. I my w naszej parafii włączymy się w to duchowe dzieło nawrócenia świata.
  6. W kościele są do nabycia baranki Caritasu. Minimalna ofiara to 7 zł. Dochód jest przeznaczony na działalność Caritasu.