gru 26 2022

Ogłoszenia duszpasterskie

 • 04:00

Święto Świętego Szczepana

 1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania kościoła na święta Bożego Narodzenia: siostrze zakrystiance, niezawodnej ekipie, która postawiła i ubrała choinki, pani Ani za posprzątanie kościoła, tym, którzy przygotowali szopkę. Dziękuję służbie liturgicznej i naszej scholii, panu organiście za uświetnienie liturgii i wszystkim za tak liczne uczestnictwo w świątecznych celebracjach. Osobno chciałem podziękować rodzicom, a może dziadkom dzieci, które uczęszczały na roraty. Nie było wiele dzieci, tym bardziej dziękuję za zapał i za troskę o religijne wychowanie dzieci.
 2. W tym tygodniu:
 3. We wtorek – święto św. Jana apostoła i ewangelisty. Na Mszy św. tradycyjnie poświęcimy wino,
 4. W środę – święto świętych Młodzianków męczenników,
 5. W piątek – święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Z racji oktawy Bożego Narodzenia w ten dzień nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
 6. W sobotę – wspomnienie św. Sylwestra, papieża.
 7. Nabożeństwo przebłagalne na zakończenie roku będzie w sobotę o godz. 16.00. Po nim Msza św. z okolicznościowym kazaniem podsumowującym miniony rok.
 8. Przed samymi świętami nasz parafia otrzymała zgodę Małopolskiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew wokół kościoła i na zagospodarowanie zieleni wokół kościoła. Ponieważ nasz kościół jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków dlatego wszelkie prace w nim samym i w wokoło niego muszą być konsultowane z Konserwatorem Zabytków i muszą uzyskać jego zgodę. W tym tygodniu na stronie naszej parafii zostanie zamieszczony projekt zagospodarowania zieleni wokół naszego kościoła. Czas na wycinkę drzew mamy do końca lutego, a czas na zagospodarowanie zielenie do listopada przyszłego roku.
 9. W tym roku będzie tradycyjna kolęda – wizyta duszpasterska w formie jaką znamy sprzed pandemii, odwiedziny w domu, wspólna modlitwa z domownikami i rozmowa związane z wiarą i tym co dotyczy parafii. I tak w tym tygodniu:
 10. Środa – 28.XII. od godz. 9.00 role: Firkowo, Jopkowo, Jeleniowo i Niedźwiedziowo,
 11. Czwartek – 29.XII. od godz. 9.00 role: Domy za miedzą, Protasowo, Klubino, Działy, Klaklino,
 12. Piątek – 30.XII. od godz. 9.00 role: Żabowo Górne, Żabowo Dolne, Domy w Potoku, We Młynie, Zagroda i Firkowo.