mar 14 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

 • 15:30

3 Niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku z epidemią koronowirusa w Polsce zachęcamy do ostrożności i wprowadzone zostają liczne zmiany:
 • Na Mszach świętych nie powinno być więcej niż 50 osób. Proszę więc pozostać w domach i wspólnie pomodlić się korzystając z transmisji radiowych telewizyjnych lub internetowych,
 • Osoby, które przyjdą na Mszę św. niech siedzą z dala od siebie, znak pokoju przekazujemy sobie skinieniem głowy, nie podajemy sobie ręki, komunie świętą można przyjmować na rękę. Komunikaty na temat ograniczeń i środków bezpieczeństwa oraz odezwa ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego są dostępne na stronie internetowej naszej parafii.
 1. Dziś Msze święte jak w każdą niedzielę. Nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali. Po Mszy świętej kościół będzie otwarty. Można przyjść pomodlić się indywidualnie, ale nie będzie nabożeństw wspólnych. Od 15.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu możliwość adoracji indywidualnej i zakończy się odśpiewaniem suplikacji. Proszę, by jednorazowo nie było zbyt dużo ludzi w kościele.
 2. Odwołane są spotkania przygotowujące młodzież do bierzmowania.
 3. Rekolekcje wielkopostne, które miały się rozpocząć w przyszłą sobotę są odwołane. Planujemy zorganizować rekolekcje przed odpustem od 26 do 29 kwietnia. W tym Wielkim Poście nie będzie więc rekolekcji parafialnych, ale zachęcamy do duchowego przygotowania się do Wielkanocy. Radio, telewizja, internet, lektura dają możliwość przeżycia rekolekcji nawet w domu. Proszę z tych możliwości skorzystać. Dotyczy to też nabożeństw Wielkopostnych: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Może warto wrócić (tam gdzie jej nie było) do wspólnej, rodzinnej modlitwy w domu. Na stronie internetowej zostaną zamieszczone linki do propozycji duszpasterskich: rekolekcji, kazań, konferencji itp. Młodzież proszę, aby pomóc starszym odnaleźć się w świecie internetu i zachęcam, aby z treści internetu uczynić pożytek dla swojej wiary.
 4. W tygodniu kościół będzie otwarty i będzie możliwość modlitwy indywidualnej. Nie będziemy organizować jednak wspólnych dodatkowych nabożeństw. Chodzi o to, by nie gromadzić się w zbyt wielkiej grupie. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Przed Mszami wieczornymi czyli w środę, piątek i sobotę będzie godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. W piątek nie będzie wspólnych Dróg Krzyżowych. Zachęcamy do indywidualnego odprawienia Drogi Krzyżowej w domu lub w ciągu dnia w kościele.
 6. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą świętą. Jeśli jest potrzeba odwiedzin chorego w domu proszę zgłaszać to księdzu proboszczowi. Sakramenty są dalej udzielane.
 7. Zachęcamy do ufnej modlitwy w intencji chorych, personelu medycznego, który opiekuje się chorymi, nas wszystkich, o ustanie epidemii i w intencji zmarłych. W tych trudnych czasach bądźmy blisko Boga, który jest panem teraźniejszości i wieczności. Zatroszczmy się też w miarę możliwości o tych, którzy pomocy potrzebują.

 

Ogłoszenie społeczne:

 1. Planowane na dziś spotkanie Wspólnoty Leśnej zostało odwołane.
 2. Od 16 do 25 marca 2020 r. Urząd Gminy Pcim pracuje w systemie wewnętrznym, co oznacza, że w tym czasie Urząd będzie zamknięty dla klientów. W sprawach wymagających natychmiastowego załatwienia np. konieczność sporządzenia aktu zgonu, klienci będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym kontakcie z Urzędem: 12 27 48 050, 12 27 48 003.