18 2020

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 02:00

29 Niedziela Zwykła

  1. Kolejny tydzień jesteśmy w czerwonej strefie. Niestety zostały zaostrzone ograniczenia związane z gromadzeniem się ludzi i dotyczą one także kościoła. Od wczoraj w kościele w strefie czerwonej może przebywać 1 osoba na 7 m2. Oznacza to, że w naszym kościele parafialnym mogą uczestniczyć w nabożeństwie jednorazowo 44 osoby. Bardzo proszę o podporządkowanie się tym przepisom. W związku z tymi ograniczeniami od dziś wznawiamy transmisję Mszy św. z naszego kościoła. Będzie transmitowana Msza św. o godz. 9.00. Niech ograniczenia nie sprawią, że Boga będzie mniej w naszym życiu, ale niech nas pobudzą do większej wiary, a może i szukania odpowiedzi na pytania czemu to wszystko służy i jaka jest wola Boga, który dopuszcza takie nieszczęścia.
  2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. W naszych modlitwach polecajmy Bogu misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych, prosząc o potrzebne dla nich łaski gdy głoszą Ewangelię z dala od swoich domów. Głoszenie Chrystusa wszystkim narodom to główne zadanie Kościoła.
  3. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedziele do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrano 1362 zł. Pieniądze zostały przekazane na konto fundacji.
  4. W tym tygodniu:
  • We wtorek – uroczystość św. Jana Kantego głównego patrona archidiecezji krakowskiej
  • W czwartek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
  1. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszam na spotkanie młodzież, która zapisała się na przygotowanie do bierzmowania w poniedziałki. Spotkanie będzie w kościele. Podzielimy się na małe grupy, które będą regularnie spotykały się w ciągu roku.
  2. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Od tego tygodnia przyjmujemy na wypominki jednorazowe i roczne. Proszę wziąć pod uwagę, że mogą być ograniczenia w czasie świąt Wszystkich Świętych i być może nie będzie wspólnych modlitw na cmentarzu i tym samym nie będzie czytanych tam wypominków jednorazowych.
  3. Bardzo proszę o zachowanie porządku na cmentarzu, nie wyrzucanie śmieci gdziekolwiek, ale tylko do kontenera. Pracującym na cmentarzu, którzy montują nowe nagrobki przypominam, że wszelkie materiały, które zostają po pracy należy zabrać ze sobą, a nie pozostawiać gdzieś przy alejce gruzu czy starych płyt nagrobnych.