kw. 05 2021

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 04:00

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 5.04.2021

  1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do godnego i pięknego przeżycia Truduum paschalnego: pani Ani za posprzątanie kościoła,  siostrom i tym, którzy im pomagali za przygotowanie dekoracji ciemnicy i grobu pańskiego. Dziękuję za posprzątanie wokół plebanii przed świętami. Służbie liturgicznej , panu organiście, siostrze zakrystiance, młodzieży, która włączyła się w śpiew w czasie Liturgii Wielkiej Soboty. Bóg zapłać wszystkim za udział w nabożeństwach, szczególnie tym, którzy w zimnie i ciemnościach na zewnątrz kościoła modlili się przeżywając w tak niesprzyjających warunkach największe misteria naszej wiary. Niech Pan Jezus Zmartwychwstały wynagrodzi zaangażowanie i trud i niech przyniosą obfite duchowe owoce w waszym życiu. Bóg zapłać.
  2. Składka dzisiejsza jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
  3. Od tego tygodnia Msze św. popołudniowe w tygodniu odprawiamy o godz. 18.00, a w niedziele i święta o godz. 17.00.
  4. W tym tygodniu przypada II piątek miesiąca. O godz. 17.20 będą roczne wypominki, a o 18.00 Msza św. w intencji wypominanych.
  5. W piątek z racji oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  6. Przypominamy o ograniczeniach ilości osób w kościele. Bardzo proszę stosować się do obowiązujących zaleceń. W naszym kościele może być 16 osób. Jeśli będzie więcej osób proszę uczestniczyć we Mszy św. przed kościołem. W dalszym ciągu kontynuujemy transmisję Mszy św. z naszego kościoła w niedziele o godz. 9.00 i dodatkową Msze św. o godz. 14.00.