lis 24 2019

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 05:50

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po sumie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Odmawiając wspomniane modlitwy można dziś zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. W ostatnią niedzielę w naszej parafii odbyła się zbiórka z okazji Światowych Dni Ubogich. Zebrano 1856 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary. Zgodnie z zapowiedzią połowę tej sumy czyli 928 zł przekazano na organizację centralnych obchodów w Krakowie. Druga część została w parafii do wykorzystania na dzieła charytatywne. Jeśli w naszej parafii jest zespół charytatywny to proszę o kontakt z proboszczem, aby ustalić sposób wykorzystania tych pieniędzy.
3. W tym tygodniu:
• W sobotę – święto św. Andrzeja apostoła
4. Bardzo proszę o utrzymanie porządku na cmentarzu. Szkło i plastik proszę wrzucać do kontenera, a odpady naturalne i biodegradowalne obok kontenera. Jest tabliczka gdzie należy składać te śmieci.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Roraty w dni powszednie będą na wieczornej Mszy św. o godz. 17.00. Zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie. W tym roku kazania roratnie będą poświęcone kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który w przyszłym roku zostanie beatyfikowany.
6. Bardzo serdecznie dziękuję za prace przy rozbiórce starej stodoły. Spora grupa mężczyzn pracowała przy parafii. W pierwszym rzędzie trzeba uporządkować teren wokół plebanii i kościoła. Usunąć ewentualne zagrożenia, a w przyszłości może i postarać się o zaplecze duszpasterskie, którego bardzo brakuje naszej parafii. Bóg zapłać.
7. Do zabrania jest CHiT, bezpłatna gazetka. Ten numer poświęcony jest Eucharystii. Znajdziemy w nim między innymi: odpowiedź na pytanie czym właściwie jest Msza św., trochę o historii Eucharystii, o eucharystycznych cudach i o Eucharystii w życiu świętych. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Dzięki temu pogłębiamy nasza wiarę, lepiej rozumiemy to co dzieje się w czasie liturgii, zdobywamy argumenty do dyskusji na tematy religijne, a także mamy szansę przezwyciężyć własne wątpliwości.