lip 18 2021

Ogłoszenia duszpasterskie

  • 04:00

16 Niedziela Zwykła

  1. W tym tygodniu:
  2. We wtorek – wspomnienie bł. Czesława, patrona naszego ks. Czesława. Z okazji imienin ks. Czesławowi składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego, zdrowia i sił do pracy wśród nas. Szczęść Boże,
  3. W czwartek – święto św. Marii Magdaleny,
  4. W piątek – święto św. Brygidy Zakonnicy, patronki Europy,
  5. W sobotę – wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
  6. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie św. Krzysztof – patrona kierowców. W sobotę po Mszy będzie błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i modlitwy w intencji kierowców i bezpieczeństwa na drogach. Będzie można wjechać samochodami na teren kościoła jak to bywało w ubiegłych latach. Ofiary zbierane z tej okazji zostaną przesłane dla NIVA Polska – organizacji, która zajmuję się zakupem środków transportu dla misjonarzy: samochodów, łodzi, motocykli, rowerów, traktorów, silników do łodzi a nawet koni. Szczegóły na plakacie przed kościołem i na stronie internetowej tej organizacji.
  7. Trwa nowenna przed beatyfikacją Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Mszach św. przypominamy jedno zdanie z nauczania Prymasa Tysiąclecia i odmawiamy okolicznościowa modlitwę. W sobotę 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Dziesiątek różańca z rozważaniem opartym o słowa Kardynała Wyszyńskiego.
  8. 31 Lipca organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii i Wadowic. Odpłatność 50 zł. W dniach 21 i 22 sierpnia będzie pielgrzymka do Lichenia. Koszt 200 zł. Zapisy u pani Teresy Brytańczyk.

Ogłoszenie społeczne:

Wójt Gminy informuje o przystąpieniu przez Gminę do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Jest to kolejny etap prac związany z przyjęciem nowego Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Osoby zainteresowane przekwalifikowaniem swoich działek mogą składać wnioski w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r w Urzędzie Gminy w Pcimiu, pok. nr 10 (sekretariat) lub drogą elektroniczną.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Pcim.