gru 03 2023

Ogłoszenia parafialne

  • 04:00

1 Niedziela Adwentu

1 Rozpoczął się Adwent czas przygotowania na przyjście Chrystusa. Pierwsza część Adwentu przypomina o przyjściu Chrystusa na końcu czasu, gdy przyjdzie On sądzić żywych i umarłych. Druga część jest poświęcona bezpośredniemu przygotowaniu do Uroczystości Bożego Narodzenia. Znajdźmy czas, aby przez modlitwę, słuchanie słowa Bożego i pracę na sobą przygotować  się na spotkanie Pana.

2 Tradycyjne Roraty, czyli Msza św. ku czci NMP w naszej parafii codziennie – z wyjątkiem niedzieli – o godz. 17.00. Zapraszamy starszych: dorosłych, młodzież i dzieci. Przychodźmy z lampionami.

3 W tym tygodniu:

– w czwartek – wspomnienie św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła

– w piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 17.00. Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4 W II piątek miesiąca o godz. 16.20 wypominki roczne, a po nich Msza św. w intencji wypominanych.

5 Na Mszy św. w piątek o godz.17.00 będzie poświęcenie medalików dla dzieci z klas III, które przygotowują się do I komunii św., a po Mszy będzie spotkanie dla rodziców.

6 W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny i będzie je można nabyć u sióstr. Ofiara złożona przy tej okazji jest częściowym wynagrodzeniem za pracę sióstr w naszej parafii.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE:

1 Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych pojawiły się informacje dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium oraz przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmiany Studium jest wyłożony do wglądu publicznego od 30.11.2023 do 12.01.2024 w siedzibie Urzędu Gminy Pcim pok. nr 1. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Ponadto projekt zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Pcim: https://urzad.gminapcim.pl/. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 10.01.2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pcim pok. nr 24. Wszystkie dodatkowe informacje będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej  oraz na profilu facebookowym Urzędu. – Wójt Gminy Pcim, Piotr Hajduk.

2 Zarząd OSP Stróża informuje, że dnia 10.12.2023 o godz. 9.00 odbędzie się zebranie statutowe w budynku OSP Stróża. Celem spotkania są sprawy bieżące. Wszystkie druhny i druhów zapraszamy. – Zarząd OSP Stróża.