mar 10 2024

Ogłoszenia parafialne

  • 04:00

4 Niedziela Wielkiego Postu

1 Dziś po Każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

2 W Wielkim Poście Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 15.00 i Drogi Krzyżowe w piątek o 16.00 dla dzieci, po Mszy św. wieczornej i o godz. 19.00.

3 W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa od 15.00 do 16.00, bo o tej godzinie rozpocznie się Droga Krzyżowa dla dzieci.

4 W najbliższą sobotę są planowane prace porządkowe koło plebanii i garażów po budowie ogrodzenia. Jeśli byliby chętni do pomocy to zapraszam w sobotę na godz. 9.00, oczywiście jeśli pozwoli pogoda.

5 Dzisiaj w parafii Tokarnia nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika Katarzyny Filipek, matki siedmiorga dzieci, zamordowanej przez Niemców za udzielenie pomocy Żydom. Uroczystości rozpocznie msza św. o godz. 13.00 pod przewodnictwem Biskupa Jana Zająca. Po jej zakończeniu przy asyście Orkiestry nastąpi przemarsz do parku dworskiego, gdzie zostanie odsłonięte popiersie Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

6 Na prośbę Episkopatu Polski w związku z sytuacją społeczną w naszej ojczyźnie nasza parafia włączy się do ogólnopolskiej  modlitwy w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia. Od 16 do 24 marca po każdej Mszy św. będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

OGŁOSZENIA SPOŁECZNE

1 Wspólnota Leśna w Stróży zaprasza na zebranie sprawozdawcze w niedzielę 17.03.2024 o godz. 10.00 w strażnicy OSP Stróża.

2 Trwa nabór do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy. Do 15 marca 2024 r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjmowane są zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Szczegółowe informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń jednostek oświatowych, a także na stronie Gminy Pcim w zakładce Zakładu Obsługi Szkół.