kw. 10 2020

Ogłoszenie

  • 16:00

o zasadach bezpieczeństwa

Niestety na święta Wielkanocne nie doczekaliśmy się złagodzenia przepisów dotyczących zgromadzeń. Nadal więc obowiązują przepisy, które pozwalają, aby w kościele było tylko 5 osób plus osoby wykonujące posługi liturgiczne. Należy też pamiętać o dwu metrowych odstępach od siebie.

Bardzo więc proszę, aby zastosować się do rozporządzeń władz państwowych i kościelnych.

 

Na Msze św. zapraszamy tylko te osoby, które zamówiły intencję. Jeśli przyszły inne osoby to można uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz kościoła.

 

W czasie adoracji przy grobie pańskim też może być tylko 5 osób. Zapraszam na 15 minutową modlitwę. Pamiętajmy, że inni też chcą się pomodlić. Wyjdźmy po 15 minutach z kościoła i dajmy możliwość modlitwy innym.