Bez kategorii

Zaproszenie do modlitwy nowennowej w intencji Ojczyzny

Intencje modlitwy na poszczególne dni: Dzień pierwszy 16.03 - O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków; Dzień drugi 17.03 - O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną; Dzień trzeci 18.03 - O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski; Dzień czwarty 19.03...

Vademecum wyborcze katolika

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach. W...

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi sięw przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić, co następuje: Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których jako pierwszy jawi...

Wizualizacja nowego ołtarza w kościele w Stróży

Tak będzie się prezentował nowy ołtarz a naszym kościele parafialnym. Orginał od wizualizacji różnił się będzie kolorem (kolor będzie taki jak ołtarza głównego) i tym, że na przodzie ołtarza nie będzie 6 elementów dekoracyjnych (rozet) po obu stronach krzyża. Projekt jest oczywiście uzgodniony z Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków i Małopolskim...

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec nieletnich

STANOWISKORADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIWOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA IIODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICHW przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobecdramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przezduchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jegopontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest...

NAWIEDZENIE IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY

PLAN NAWIEDZENIA IKONY ŚWIETEJ RODZINY PIĄTEK – 7.10.2022 17.00 Msza św. – na rozpoczęcie nawiedzenia, kazanie ks. Paweł Gałuszka z Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej 18.00 Różaniec w intencji rodzin naszej parafii 20.30 Apel Jasnogórski SOBOTA – 8.10.2022 7.00   Msza św. w intencji rodzin naszej parafii 9.00   Modlitwa bierzmowanych za rodziny 10.00 Msza św. dla chorych w intencji...