Author - ks. Robert Bukala

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi sięw przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić, co następuje: Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których jako pierwszy jawi...

Wizualizacja nowego ołtarza w kościele w Stróży

Tak będzie się prezentował nowy ołtarz a naszym kościele parafialnym. Orginał od wizualizacji różnił się będzie kolorem (kolor będzie taki jak ołtarza głównego) i tym, że na przodzie ołtarza nie będzie 6 elementów dekoracyjnych (rozet) po obu stronach krzyża. Projekt jest oczywiście uzgodniony z Archidiecezjalnym Konserwatorem Zabytków i Małopolskim...

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec nieletnich

STANOWISKORADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKIWOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA IIODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICHW przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobecdramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przezduchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jegopontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest...

NAWIEDZENIE IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY

PLAN NAWIEDZENIA IKONY ŚWIETEJ RODZINY PIĄTEK – 7.10.2022 17.00 Msza św. – na rozpoczęcie nawiedzenia, kazanie ks. Paweł Gałuszka z Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej 18.00 Różaniec w intencji rodzin naszej parafii 20.30 Apel Jasnogórski SOBOTA – 8.10.2022 7.00   Msza św. w intencji rodzin naszej parafii 9.00   Modlitwa bierzmowanych za rodziny 10.00 Msza św. dla chorych w intencji...

REGULAMIN PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i kato­lików świeckich.Rada winna w miarę możności reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.Ilość członków Rady ma być dostosowana do wiel­kości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady...

SŁOWO METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO DOTYCZĄCE POMOCY MIESZKAŃCOM NOWEJ BIAŁEJ 20 czerwca 2021 Umiłowani Archidiecezjanie, wczoraj w godzinach wieczornych z Nowej Białej, należącej do Archidiecezji Krakowskiej, nadeszła wiadomość o tragicznym w skutkach pożarze, który dotknął wielką liczbę mieszkańców tej miejscowości i całe rodziny naszych Sióstr i Braci pozostawił w sytuacji braku domu oraz podstawowych...