Artykuły

Zaproszenie do modlitwy nowennowej w intencji Ojczyzny

Intencje modlitwy na poszczególne dni:

Dzień pierwszy 16.03 – O odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków;

Dzień drugi 17.03 – O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną;

Dzień trzeci 18.03 – O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski;

Dzień czwarty 19.03 – O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin;

Dzień piąty 20.03 – O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania;

Dzień szósty 21.03 – O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny;

Dzień siódmy 22.03 – O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych;

Dień ósmy 23.03 – O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej;

Dzień dziewiąty 24.03 – O pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.